Read previous post:
Støtten til palestinske terrorister øker

I følge Palestinian Media Watch økte de palestinske myndighetene sine utbetalinger til terrorister med 11,8 prosent de fem første månedene...

Close