Read previous post:
Den gode lov

Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven.  Han skulle kjøpe fri dem...

Close