Read previous post:
Gud forstår at du ikke kan endre deg over natten @ Bibelstudie

-- Og dere er ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. --...

Close