Read previous post:
Hva skal jeg skrive om

Man lever for å tjene, for å tenke på andre enn en selv, ved å spre Herrens velsignelser på hver...

Close