Read previous post:
Hva er målet til menigheten?

Kirkeillustrasjon I organisasjon og ledelse samt i andre økonomisk-administrative fag var det i min studietid en del fokus på dette...

Close