Read previous post:
Hør hva han sier

Bli også dere mine etterfølgere, brødre, og lær av dem som vandrer slik at de viser at de har oss...

Close