Read previous post:
Ordet om forlikelsen

For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at...

Close