Read previous post:
Noah og syndefloden – Beviser på en verdensvid flom #3

I de to foregående artiklene har jeg tatt for meg funn og fenomener som peker på at en verdensvid flom...

Close