Read previous post:
Da Gud kom til oss

Matt 21:1-11: Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted  og...

Close