Read previous post:
Uttalelse fra paven vekker sterke reaksjoner i den katolske kirke

Det har vakt sterke reaksjoner, også blant teologer innen Den romersk-katolske kirke, at pave Frans I har undertegnet et dokument...

Close