Read previous post:
Moralske og seremonielle påbud i Bibelen

I Bibelen ser vi at det er et skille mellom det vi kaller moralske bud og det vi kaller seremonielle...

Close