Read previous post:
G U D S B E V I S

Bjørn Are Davidsen gav meg en aha-opplevelse. Som jeg formulerte som gudsbevis på følgende vis (litt dårlig oppsatte syllogismer): Premiss:...

Close