Read previous post:
Den kristne sionismens røtter, del 2

En av Amerikas fremste vekkelsesevangelister og teologer, Jonathan Edwards (bildet), var opptatt av det profetiske ord og så med iver...

Close