Read previous post:
Vi vandrar saman..

Det bærende element i kristentroen er kjærlighetsmøtet mellom hvert menneske som tar imot Faderens utstrakte hånd, og Jesus. Bli i...

Close