Read previous post:
Vebjørn Selbekks “Judas-kyss”

Noen ganger er nordiske kristne rimelig tragiske. Myndighetstroen og systemtroen er så ekstrem at det er vanskelig å se på...

Close