Read previous post:
En individuell pakt

Jesus skrev sju sendebrev til  sju menigheter i Asia. De står alle i det andre og tredje kapittel av Åpenbaringsboka....

Close