Read previous post:
I fotsporene til Frans av Assisi – en profet for vår tid, del 1

Jeg kan ikke tenke meg en mer brennaktuell profetisk røst inn i vår egen samtid enn Frans av Assisi. 'Guds...

Close