Read previous post:
APOSTLENES TID ER FORBI – MEN ORDET DE SKREV LEVER

Helt fra de første kristnes tid, har man ansett skriftene i Det nye testamentet for å være apostoliske. Dette betyr...

Close