Read previous post:
Jews Don’t Need Jesus… – What does the Bible say about all this?

Jødene trenger ikke Jesus – og andre misforståelser – Video 3 Sammen med Lunde Forlag har Den Norske Israelsmisjon oversatt...

Close