Read previous post:
Slik er det

Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten....

Close