Read previous post:
Det svakeste ledd er selve sentrum

"De delene av kroppen med størst ære er ikke hodet eller hendene, som leder og kontrollerer. De aller viktigste delene...

Close