Read previous post:
I fotsporene til Frans av Assisi – en profetisk røst for vår tid, del 2

Jeg er redd for å frata Frans av Assisi noe av hans radikalitet med det jeg skriver. Gjøre han mer...

Close