Read previous post:
Apostlenes lære

'Å være en kristen er å tro som apostlene.'- Biskop Bo Giertz (bildet)'... bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll,...

Close