Read previous post:
Gud, individ og samfunn

Bibelen har et budskap til den enkelte, til individet, men også til samfunnet - til landet som helhet. Bibelen viser...

Close