Read previous post:
Som en ild

Bryt igjennom med din kjærlighet i mitt hjerte! La den Hellige Ånd få kontroll med min sjel, la ham underlegge...

Close