Read previous post:
korsets kraft, lære og tro!

For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at...

Close