Read previous post:
Et eiendommelig folk

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann,...

Close