Read previous post:
Mens uværsskyene trekker opp – en bønn

Også mens uværsskyene trekker opp, og det mørker, priser jeg Deg for Din trofasthet, Herre -mens jeg lytter til lovsangene...

Close