Read previous post:
Heisenberg om Aristoteles og hvordan forstå forandring

Begrepsparet aktualitet og potensialitet er ikke de mest kjente for den gjengse nordmann. Men de har hatt en enorm innvirkning...

Close